Categories
Article

HEvolution唔係做善事,係一盤生意

近日不時被人問起:「其實你想HEvolution發展成點?」之後,我本能反應的「人肉錄音機」跟住就會隨即噏出一大堆的「理想」。可能係我表達能力差,又或者現代人專注力弱,通常對方都係不懂反應。最後,我只要彈出兩個字,對方就恍然大悟:「哦!」 這兩個字就是……

「社企」。 

我的理想就係搵到一個「市場」可以賺到錢,支持人力物力外,用盈餘發展男同志的全面健康服務。 

對於做開非政府社服務(NGO)的我,要用生意手法去達至以社會利益為目標,絕對有難度。我買嘢都要算過踱過,只懂管細數,發達預咗冇我份。要做生意搵錢,kidding me! 

與此同時,經驗告訴我,要真正推動到member全面健康,就要跳出現時NGO一般經營模式。現時政府最大筆錢批比男同志健康就是「愛滋」,近期多咗「禁毒」;這些都是從「(醫學)問題」角度出發,而不是從「同志生活」去回應各種需要。再者,從大賣「慈善」性質而得到捐款,不穩定之餘,背後亦要花很多人力物力經營。仲有……(下刪N字) 

HEvolution要搵到資金上的自主性與持續性。過往七個月推出一系到的靜觀活動,就是要探索這類身心靈的活動有冇市場,包括參加者要付費。結果比預期的好,參加人次超過200,盈餘接近一萬(不計人力)。 

下一階段將會嘗試另一資金運營模式- 將人力納入成本內。每一節活動扣除物資場租外,餘款會按比例分三份:40%予服務發展、30%予活動帶領人(能量分享人)及30%予行政統籌費(現時主要歸我)。作參考,過去每節盈餘為$400-700,平均為$600左右

過往先後定義活動的收費為「隨緣樂助」與「按個能力支付」。它們都是基於不想有人因為定額收費而卻步,你嘅20蚊同佢嘅20蚊對個人所佔的份量可以大大不同。其實,兩種定義都不足反映HEvolution的精神;「隨緣樂助」好似講係你嚟幫緊我,而「按個能力支付」又好似係驚死你唔夠錢俾。 

HEvolution是一個共同推展的行動。這數個月,參加過活動的朋友都有好正面的回饋,提供到一個另類氛圍予member關顧自己的身心社靈及彼此聯繫。要這空間得以延續及再擴大,就需要大家的「投資」。 

因此,活動收費將會被稱為「你想基建費」- 比幾多就視乎你又幾想呢個空間延續落去。你平時消費去買一對Dream shoes、看一齣大製作電影及吃一頓fine dinning,除了是要滿足你某種需要外,亦是在支持背後的製造商或老細做落去。 

時常有參加者問我在不設定額收費情況下其實應該俾幾多錢;之前我也不懂回答,心梗係想佢俾多些,同時有不想給予他們太多壓力(天秤座特性呀!)。而家我會咁答:「如果你參加咗之後,覺得我哋係真係回應到你嘅需要,想我哋攪落去,咁就喺你能力範圍內,俾得愈多愈好。」 

對於HEvolution,參加者是「消費者」,亦是「合夥人」。要這「你想」「你有份」的空間得以延續及擴大,就需要大家「投資」。 

圖片: http://ebay.eu/2hpjqAl